Nákupní a reklamační podmínky e-shopu Bakride.cz

Prodávající: BAKRIDE s.r.o., IČ 03826015
Sídlo:Na Poříčí 116/5, Liberec 2, 46001
Provozovna (korespondenční adresa): Vrchlického 338/3, Liberec 13, 46001
Provozovatel je registrován pod spisovou značkou odd. C, vložka 35311, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem


Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1. Základní pravidla nákupu

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Objednávka bude potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou spotřebitelem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část z důvodu vyprodání zásob.

Spotřebitel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.


Pro dopravu zásilek používá BAKRIDE s.r.o. přepravní službu PPL. Pouze po ČR.

ZBOŽÍ ZASÍLÁME POUZE NA DOBÍRKU 

Výše objednávky  

Stát 

Dopravné PPL 

Dobírka PPL 

do 5000Kč

ČR

160,00 Kč

50,00 Kč

osobní odběr    zdarma 

-

-

-

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu eshopbakride.cz, spotřebitel dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o spotřebiteli a o jeho nákupech. Tato data jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. BAKRIDE s.r.o., a.s. tyto údaje o spotřebiteli zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky spotřebitele a to pouze v nutném rozsahu.

 

2. Nákup zboží

Zboží je ve virtuálním obchodě eshop.bakride.cz prezentováno po jednotlivých značkách eventuálně dle zaměření a dále podle výrobce. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, případně obrázek a další doplňující informace.


Ke každému zboží umístěnému na stránce je přiřazeno tlačítko Koupit nebo podobný zřejmý odkaz. Vámi zvolené zboží vložíte do svého virtuálního nákupního košíku kliknutím na něj. S obsahem nákupního košíku lze dále manipulovat - měnit počet, případně smazat objednané zboží.

3. Pokladna a placení

Jako v reálném obchodě, tak i ve virtuálním obchodě eshop.bakride.cz musíte po skončení nákupu projít pokladnou, kde zvolíte způsob placení a dopravy. Po odeslání závazné objednávky vyčkejte na dodávku zboží.

V případě, že u Vámi objednaného zboží došlo k situaci, že náš dodavatel není schopen zboží dodat (například z důvodu vyprodání zásob), bude Vás neprodleně kontaktovat příslušná osoba maloobchodního e-shopu a individuálně se s Vámi domluví na možnostech řešení situace.

4. Způsob platby a doprava zboží

K dispozici je platba dobírkou, v hotovosti. Objednávka Vám bude doručena 2. až 7. den po dni expedice z BAKRIDE s.r.o. na adresu, kterou uvedete při průchodu pokladnou.
V případě nevyzvednutí zboží do 14 dnů na prodejně Vrchlického 338/3, Liberec 13, 46001 bude objednávka zrušena.

5. Reklamace

Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
2. Zjištěné vady oznámí spotřebitel prodávajícímu buď e-mailem info@bakride.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí spotřebitel uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
3. Spotřebitel má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 9:00 do 18:00 v reklamačním oddělení provozovatele na výše uvedené adrese.
BAKRIDE s.r.o. Vrchlického 338/3, Liberec 13, 46001 pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.
4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby spotřebitel prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby spotřebitel v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou spotřebitelem, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že spotřebitel požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Podmínky pro přijetí zboží na reklamaci:

1. K reklamovanému zboží přiložte kompletně vyplněný formulář Bakride - Reklamační protokol s číslem faktury/paragonu.
2. Pokud přísluší ke zboží záruční list, bude dodán se zbožím, aby bylo možno provést zápis o výměně nebo opravě.
3. Vada, pro kterou je zboží reklamováno bude podrobně popsána v „Reklamačním protokolu“ a na zboží označena, pokud to je možné.

zde ke stažení Reklamační protokol 

Bez výše uvedených průvodních dokladů, nebude zboží přijato do reklamačního řízení.

6. Odstoupení od smlouvy

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele na číslo účtu uvedeného spotřebitelem, viz. formulář Odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky budou vráceny spotřebiteli v zákonné lhůtě po obdržení zboží a dokladu o koupi.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží musí být dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. O případné úhradě těchto vzniklých nákladů bude kupující informován.

Spotřebitel musí odeslat zásilku na adresu BAKRIDE s.r.o.Vrchlického 338/3, Liberec 13, 46001 pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato. Zásilka, ze které není patrné, proč k nám byla zaslána, bude vrácena odesílateli.

Závěrečné ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bakrideshop@seznam.cz

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.


Bakride s.r.o. provozující tento virtuální obchod nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.

 

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Bakride Liberec | Mapa stránek